Witte Kruis trekt Anouk Hoare aan als Medisch Directeur

Ambulanceorganisatie Witte Kruis stelt per 1 mei 2019 Anouk Hoare aan als Medisch Directeur. Anouk heeft veel ervaring in de spoedeisende zorg en is momenteel werkzaam als medisch manager en spoedeisende hulparts in het Diakonessenhuis in Utrecht.

Medisch directeurVoor Witte Kruis is de functie ‘Medisch Directeur’ nieuw. Anouk wordt dan ook gezien als pionier in deze functie die zij zelf voor een groot deel gaat vormgeven. “De combinatie van directe zorg en het strategische aspect vind ik een geweldige uitdaging,” vertelt Anouk. “Juist omdat je ook op de werkvloer aanwezig bent, kun je dit goed vertalen naar de overkoepelende bedrijfsprocessen.” Anouk is dan ook niet van plan haar witte jas aan de wilgen te hangen. “Ik blijf ook parttime als spoedeisende hulparts aan het werk. Op deze manier kan ik goed zien wat er op de werkvloer en de gehele acute keten speelt en dit kan ik meenemen in de bedrijfsvoering van Witte Kruis.”

Innovatie en kwaliteit
“In het begin wil ik me vooral focussen op innovatie en kwaliteit. Witte Kruis wil koploper zijn op deze gebieden en ik hoop daar een grote bijdrage aan te kunnen leveren. Binnen het ziekenhuis heb ik veel ervaring opgedaan in het opzetten van grote projecten en het optimaliseren van de gehele keten, ook transmuraal. Een belangrijke vraag is hoe we de juiste zorg bij de patiënt krijgen. Ik hoop me onder andere te gaan bezighouden met een slimmere opzet van (pre-hospitale) triage, zowel voor de ambulance als voor de HAP en ik ga me richten op taakdifferentiatie. Hoe kunnen we het ‘gat’ tussen de eerste- en tweedelijns hulpverleners verkleinen? Hoe creëren we synergie binnen dit domein? Ook de dienstverlening buiten de ambulance moeten we op termijn anders inrichten zodat de nadruk komt te liggen op zorg leveren en wellicht minder op vervoeren. Wat kunnen we met nieuwe technieken en Artificial Intelligence? Strategische vraagstukken waar ik enorm graag over na- en meedenk.”

Witte Kruis
Witte Kruis is de grootste ambulanceorganisatie van Nederland. Dynamisch, vernieuwend en landelijk actief. De organisatie verleent ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. Dit zijn: Haaglanden, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Noord- en Oost Gelderland en Zeeland.

De totale organisatie bestaat uit circa 850 medewerkers en 174 voertuigen. In de zes regio’s waarbinnen Witte Kruis actief is, wonen ruim 4 miljoen mensen. Vanuit 34 ambulanceposten kunnen dag en nacht ruim 90 ambulances en Rapid Responders uitrijden om patiënten te vervoeren in die regio’s. Vanuit 13 huisartsenposten (HAP) verspreid over de gebieden Zeeland, Haaglanden en Friesland kunnen 19 voertuigen uitrijden om huisartsen te vervoeren.

Wij bieden hoogwaardige zorg aan al onze patiënten. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze partners in ziekenhuizen, huisartspraktijken, meldkamers, GGZ-instellingen, verloskundige praktijken en GGD’s. Wij werken intensief samen om kwaliteit te waarborgen in de zorgverlening aan onze patiënten. De veiligheid en het belang van de patiënt staan hierbij centraal.