Delen:

Patiëntenraad in oprichting zoekt leden

diverse regio's

Witte Kruis vindt de medezeggenschap van gebruikers van de ambulancezorg belangrijk. Om dit perspectief nog beter te verankeren wordt een gemeenschappelijke Patiëntenraad voor de regio’s opgericht. Wij zijn nog op zoek naar leden voor de regio's Noord-Holland- Noord en Kennemerland.

Witte Kruis is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord. Ambulancewerk is mensenwerk en de mensen zijn de grootste kracht. Vanaf het telefoontje op de meldkamer tot aan het ziekenhuis staat Witte Kruis dag en nacht klaar voor inwoners. Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Niet voor niets is het motto ‘driven by care’.

Gemeenschappelijke Patiëntenraad in oprichting
Het inrichten van deze Patiëntenraad is nieuw voor de organisatie. Witte Kruis vindt het, naast de wettelijke plicht (WMCZ 2018), belangrijk dat het perspectief van de patiënt nog meer wordt meegenomen in het streven om de zorg continu te verbeteren en kwalitatief goede en veilige zorg te borgen. Zorgbelang Inclusief ondersteunt Witte Kruis bij de oprichting van deze Patiëntenraad.

Gemeenschappelijke Patiëntenraad
De Gemeenschappelijke Patiëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) patiënten van de regio’s Noord-Holland Noord, Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De Patiëntenraad Witte Kruis bestaat uit zes tot acht leden verspreid over de vier regio’s. De Patiëntenraad wordt een platform waarbinnen twee tot vier keer per jaar met management en/of bestuur gesproken wordt over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie;
 • eventuele verandervoornemens of ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg (gepland en acuut) die gevolgen (kunnen) hebben voor de patiënten.

De Patiëntenraad heeft een adviserend karakter naar het management en bestuur van Witte Kruis.

Wij zijn op zoek naar personen die:

 • bij voorkeur bekend zijn met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;
 • de motivatie hebben om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Witte Kruis te behartigen;
 • bereid zijn om circa twee keer tot vier per jaar (digitaal) te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • bereid zijn om scholing te volgen.

Een lid van de Patiëntenraad:

 • is in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • is digitaal vaardig;
 • kan in teamverband functioneren.

Wat bieden we:

 • een uitdagende taak in een omgeving die continu in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering.
 • lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de patiëntenraad beter te leren kennen.

Interesse of meer informatie?
Stuur dan uw motivatiebrief en een kort CV voor 9 oktober aanstaande naar, of neem contact op met, Mariëtte Teunissen, projectleider van Zorgbelang Inclusief via marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912. In week 42 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats en in week 43 de tweede ronde.

Voor vragen over …

 • de rol van de Patiëntenraad: kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Inclusief (gegevens hierboven);
 • Witte Kruis: kunt u contact opnemen met Annelouk Luigies, bestuurssecretaris, A.luigies@wittekruis.nl of 06 484 582 60.

Ben je er klaar voor?

Solliciteer direct

Neem voor meer informatie over deze vacature contact met ons op.

Mariëtte Teunissen
Projectleider Zorgbelang Inclusief 06 - 38 54 59 12

De procedure

1. Solliciteer

Leuk dat je solliciteert! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

2. Uitnodiging voor gesprek

Pas je in ons profiel? Dan nodigen wij je uit voor een gesprek, zodat we met elkaar kennis kunnen maken en even kunnen checken of je de expertise hebt die wij zoeken (afhankelijk van je functie kan er een test/keuring volgen).

3. Contractvoorstel

Hebben we een match? Dan doen we je een mooi aanbod.

4. In dienst

Nog even snel een handtekening onder je contract en klaar. Welkom bij Witte Kruis!